Tosca’s valpar 2019-01-10:”Album”

Vi planerar valpar för både Tosca och Kira till våren 2020.

Tosca

Kira